Make your own free website on Tripod.com

BÖL

Dersin adı

Fen Bilgisi

Sınıf

6

Ünitenin Adı/No

CANLININ İÇ YAPISINA YOLCULUK Ünite - 1

Konu

C. Bitkilerin Hücre, Doku Ve Organlardan Oluşan Düzenli Yapısı

3. Doğanın Enerji Dönüşümü ve Besin Kaynağı Harikası Yaprak

4. Doğaya Güzellik Katan Çiçek

 

Önerilen Süre

 

BÖLÜM II

 

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

HEDEF: Yaprak ve Çiçeğin Yapısını ve Görevlerini Kavrayabilme                                    

DAVRANIŞ:  16. Üretici canlı olan bitkilerin ve tüketici canlıların besinini sağlayan yaprağın görevini ve yapısını örnekler üzerinde göstererek açıklar.

17. Gelişmiş bitkilerin üremelerini sağlayan organlar olan çiçeğin yapısını ve görevini örnekler üzerinde göstererek açıklar.

18. Tozlaşmada canlıların (böcekler) ve rüzgârın önemini fark eder.

Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü

Yaprak, çiçekböcek, rüzgar, tozlaşma, polen

Güvenlik Önlemleri (Varsa):

 

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Soru-Cevap, Buluş, Araştırma, Gösteri,  İnceleme, Deney

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça

* Öğretmen

* Öğrenci

Ders Kitabı, Çiçekli bitki örnekleri, bitki kökü, karanfil bitkisi, mürekkep, mikroskop, mercek, gövde çeşitleri, Kök ve Çiçek Modeli, Poster, CD

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Sözel-Dilsel

1- Konunun anlatılması, kavramların verilmesi

Doğacı

1-Orman gezisi yapıp değişik tip yaprakların incelenmesi.

Sosyal-Kişiler Arası

1-Drama hazırlanması (organ=görevi)

2-Bilgi yarışması

3-Grup çalışmaları

Mantıksal-Matematiksel

1-Değişik yaprak ve meyve tiplerinin isimleri ve görevlerinin tablolaştırılması.

2- Büyük ve çok küçük yapraklı bitkilerin araştırılması

İçsel-Bireysel

1-Ben şimdi ………bitkisinin meyvesiyim.Tadım şeklim vs. hissedilenlerin yazdırılması.

2-“Sen ,bir bitki olsaydın, hangi bitkinin yaprağı olmak isterdin?Neden?” Konulu kompozisyon yazdırılması.

Görsel-Uzaysal

1-Belgesel seyretme.

2-Deneylerin ve gözlemlerin yapılması

3-Slayt ve video gösterimi

3-Bilgisayarla sunum yapılması

4-Konu  ile ilgili CD, video izlenmesi, poster incelenmesi

 

Müziksel-Ritmik

1- Çiçek ve bitkilerle ilgili halk türküleri yada bestelerden faydalanma

 

Bedensel-Kinestetik

1-Değişik yaprakların toplanarak koleksiyon oluşturulması

2- Değişik malzemelr kullanarakyaprak modelleri yapılması

Ana Sayfa