\
Make your own free website on Tripod.com

Yaprak

 

Yaprak, bitkilerin gövde ve dalları üzerinde bulunan yassı, yeşil renkli ve geniş yüzeyli organıdır.

Yaprağın Yapısı

Yaprak dört kısımdan oluşur. Bunlar yaprak sapı, yaprak kını, yaprak ayası ve damarlardır.

a. Yaprak Sapı: Yaprağın dala bağlanmasını sağlar. Soğan, buğday, mısır gibi bitkilerde bulunmaz.      b. Yaprak Kını: Yaprağın dala bağlandığı şişkinleşmiş kısımdır. Gül bitkisinde yaprak kınının dışında kulakçık bulunur.

c. Yaprak Ayası: Yaprak sapına bağlı yassı ve geniş kısımdır. Fotosentez, terleme gibi olayların gerçekleştiği yerdir. Bitkinin yaşadığı ortama ve iklime göre değişik şekillerde olabilir. Yaprak yüzeyi genelde mumsu bir madde ile kaplıdır.

d. Damarlar: Gövde ile yaprak arasında madde iletimini sağlayan borucuklardır. Yaprak yüzeyine dağılımı bitki çeşidine göre değişiklik gösterir.

 

  Yaprağın Görevleri

 

·   Fotosentez yaparak besin (glikoz) üretmek Üretilen bu besinler bitkinin tohum, kök, gövde, yaprak ve meyve gibi bölümlerinde depo edilir.   Fotosentez, ışık enerjisi yardımıyla klorofillerde gerçekleşir.

 

 

·   Bitkinin karbon dioksit alması ve oksijen vermesi yaprağın yüzeyindeki gözeneklerde (stoma)   gerçekleşir.

·     Terleme ile fazla suyu dışarı atar.

·   Yaprakların dökülmesiyle yaprakta biriktirilmiş boşaltım maddelerini atar.

·     Bitkilerin solunum organıdır.

Yaprak Çeşitleri

Yapraklar, bitkinin çeşidi, yaşadığı ortam ve iklime göre farklılıklar gösterir.

- Basit Yaprak: Yaprak ayası tek parçadan oluşur. (Elma, armut, kiraz, erik yaprakları gibi)

- Bileşik Yaprak: Yaprak ayası birden çok parçadan oluşur. (At kestanesi, akasya yaprakları gibi)

- Depo Yaprak: Besin ve su depo eden yapraklardır (Soğan, pırasa yaprağı).

- Diken Yaprak: Kurak bölgelerde yaşayan bitkilerde bulunur. Diken şeklindeki yaprakta su kaybı az   olur. Örneğin; kaktüs.

- Kapan Yaprak: Böcekleri yakalayıp sindirir.Örneğin; böcek kapan, ibrik otu.

- İğne Yaprak: Yaprak yüzeyi küçük olduğu için su kaybı azdır. Örneğin; çam, lâdin.

 

Ana Sayfa