Make your own free website on Tripod.com

1

Sitoplazmasında çok fazla mitekondri bulunan bir hücre için aşağıdaki varsayımlardan hangisi ileri sürülebilir.

A

Protein sentezi hızlıdır

B

Hücre içi sindirim yapılmaktadır.

C

ATP sentezi hızlıdır.

D

Bölünmeye hazırlanmaktadır.

 

2

Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının en önemli özelliğidir.

A

Protein bulundurması

B

Seçici geçirgen olması

C

Yağ bulundurması

D

Saydam ve ince olması

 

3

Tükürük bezine ait hücrelerde aşağıdaki hücresel yapılardan hangisinin sayısı fazladır

A

Ribozom

B

Endoplazmik retukulum

C

Lizozom

D

Golgi cisimciği

 

4

Aşağıdakilerden hangisi bütün canlı hücrelerde ortak olarak bulunan bir yapı değildir.

A

Kloroplast

B

Enzim

C

Sitoplazma

D

Hücre zarı

 

5

Aşağıdaki organel çiftlerinden hangisi hem bitki, hem hayvan hücresinde bulunur.

A

Mitokondri-sentrozom

B

Endoplazmik retukulum-plastit

C

Golgi cisimciği-mitokondri

D

Hücre zarı-hücre çeperi

 

6

Bir hücrede DNA molekülüne hangi organellerde rastlanır

A

Mitokondri-endoplazmik retukulum

B

Mitokondri-kloroplast

C

Ribozom-golgi cisimciği

D

Lizozom-kloroplast

 

7

Setrozom bulunan bir hücrede aşağıdakilerden hangisi bulunmaz.

A

Golgi cisimciği

B

Hücre zarı

C

Ribozom

D

Plastit.

 

8

Hücre çekirdeğinde aşağıda belirtilen yapılardan hangisi bulunmaz.

A

Çekirdek zarı

B

Koful

C

Çekirdekcik

D

DNA

 

 

9

Aşağıdaki hücre bölümlerinden hangisi cansızdır.

A

Çekirdek

B

Sitoplazma

C

Hücre çeperi

D

Hücre zarı

 

10

Hayvan hücrelerinde hücre bölünmesinde, (mitoz bölünme), görev alan sitoplazma içindeki organel aşağıdakilerden hangisidir.

A

Sentrozom

B

Ribozom

C

Mitokondri

D

Golgi cisimciği

 

11

Mitokondri ve kloroplastın ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir.

A

O2 üretmeleri

B

CO2 üretmeleri

C

Organik besin üretmeleri

D

DNA bulundurmaları

 

 

 

 

12

 

 

Aşağıdakilerden hangisi DNA molekülünün parçalanmasıyla açığa çıkmaz.

A

Fosforik asit

B

Deoksiriboz

C

Riboz

D

timin

 

13

Aşağıdaki organellerden hangisinin karşısına onunla ilgili bir olay yazılmamıştır.

A

Endoplazmik retukulum→madde üretimi

B

lizozom→protein sentezi

C

mitokondri→ O2 tüketimi

D

Golgi cisimciği→salgı paketleme

 

14

Bir hücrede aşağıdaki yapılardan hangisinin bulunması onun bitkisel hücre olduğunu kanıtlamaz.

A

Hücre çeperi

B

Kromoplast

C

Büyük koful

D

mitokondri

 

15

 

 

Yanda verilen şemaya göre N ve H hangi hücre organelini gösterir.

 

 

 

 

Metin Kutusu: H

 

Metin Kutusu: N

 

                                   CO2                                                               H2O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                organik madde                                                 O2         

 

 

N

H

 

N

H

A

Kloroplast

Lizozom

B

Mitekondri

Ribozom

C

Mitekondri

Kloroplast

D

Koful

Golgi cisimciği

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Bir hücrede protein sentezi ile ribozom arasındaki ilişkiye benzer ilişki hücre içi sindirimle aşağıdakileerden hangisi arasında vardır.

A

Golgi cisimciği

B

Lizozom

C

Sentrozom

D

Endoplazmik retukulum

 

17

Aşağıdaki yapılardan hangisinde enerji harcanmaz.

A

Hücre çeperi

B

Çekirdek

C

Sitoplazma

D

Hücre zarı

 

18

Aşağıdakilerden hangileri hücre zarının yapısında bulunur.

I-Yağ               II-Vitamin                    III-Protein                   IV-Nükleik asit

A

I ve II

B

II ve III

C

I ve IV

D

I ve III

 

19

Canlılarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.

A

Bütün canlılar gece ve gündüz solunum yapar

B

Bitkiler gece ve gündüz solunum yapar

C

Bitkiler gündüz fotosentez, gece solunum yapar.

D

Hayvanlar fotosentez yapamaz.

 

 

20

Hücrede kimyasal olayların gerçekleştiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir.

A

Çekirdek

B

Sitoplazma

C

Hücre zarı

D

Kromatin

Ana Sayfa