Make your own free website on Tripod.com

YAPRAKTAKİ STOMA HÜCRELERİNİN İNCELENMESİ

DENEYİN AMACI:Bir yaprağın alt yüzeyinden alınan ince bir kesiti mikroskopta inceleyerek stoma (gözenek)  hücrelerini görmek.

HAZIRLIK SORULARI:

1-Stoma hücreleri bitkinin neresinde bulunur? Araştırınız.

2-Stoma hücrelerinin görevleri nelerdir?

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:

1.yaprak

3.lamel

5.su

2.lam

4.mikroskop

6.bistüri veya jilet

DENEY DÜZENEĞİ:

DENEYİN YAPILIŞI:

1-Yaprağın alt yüzeyinden bistüri yardımıyla ince bir kesit alınız.

2-Lam üzerine bir damla su damlatarak kesiti üzerine koyunuz. Üzerini lamelle kapatınız.

3-Hazırladığınız preparatı mikroskopta inceleyiniz.

Gördüklerinizi yukarıdaki şekille karşılaştırınız.

TEORİK BİLGİ:

            Yapraklar, bitkilerin havayla en geniş yüzeyde ilişkisi olan organlardır. Terleme, solunum, fotosentez ve boşaltım gibi önemli faaliyetleri gerçekleştirir.

            Bitki için gerekli maddelerin alınması ve zararlı maddelerin dışarı atılması, gaz alış verişi  yaprakların alt kısmında bulunan “stomalar (gözenek)” ile yapılır.

Bitkilerde solunum olayı gece ve gündüz devam eder. Gece ışık olmadığından, fotosentez yapamazlar. Yani solunumda ortaya çıkan karbondioksit hücrede kullanılmaz, dışarı atılır.

            Bitkiler, yapraklarındaki stomaları ile aldıkları oksijeni, hücrelerindeki besinlerle birleştirerek yanmalarını sağlar. Yanma sonucunda su, karbondioksit ve enerji ortaya çıkar. Enerji bitkinin canlılık faaliyetlerini sürdürmek için kullanılırken, fazla su, terleme ile yapraklardaki gözeneklerden dışarı atılır. Karbondioksitin dışarı atılması

Ana Sayfa