Make your own free website on Tripod.com

   Meyve ve Tohum

   Yumurtanın döllenmesiyle oluşan hücreye zigot denir. Zigot bölünerek bitki taslağı denen embriyoyu oluşturur. Embriyonun etrafında, çimlenme esnasında  bitkinin besin ihtiyacını karşılayan besin doku çenek) gelişir. Döllenme sonrası yumurta embriyoyu oluştururken yumurtalık duvarı da etlenerek meyveyi oluşturur. Tohum ve tohumu çevreleyen kısımların hepsine meyve denir. Tohumun en dışında embriyoyu dış etkilerden koruyan kabuk vardır.

 

Çimlenme

Tohumda bulunan embriyo (bitki taslağı), ortam şartları uygun olduğunda, büyüyüp gelişerek yeni canlıyı meydana getirmeye başlar. Buna çimlenme denir. 

Çimlenme için oksijen, su ve ısıya ihtiyaç vardır.

 

Çiçeksiz Bitkiler

Çiçek gibi belirli bir üreme organı olmayan bitkilere çiçeksiz bitkiler denir.

Döl almaşı, eşeyli ve eşeysiz üremenin bir arada görüldüğü üreme şeklidir.

Çiçeksiz bitkiler, iletim demetlerine sahip olup olmamalarına göre “damarlı ve damarsız olanlar” olmak üzere iki grupta incelenir.

 

Damarlı Çiçeksiz Bitkiler

Eğrelti otu ve at kuyruğu bu gruba girer.

Eğrelti Otları: Çiçeksiz bitkilerin gelişmişidir.

·   Nemli yerlerde yaşar.

·   İletim demetlerine sahiptir. Bu yüzden çiçeksiz bitkilerin en gelişmişidir.

·    Kök, gövde ve yaprak benzeri yapıları bulunur.

·   Döl almaş ile ürer.

Döl Almaþý: Ana canlıdaki spor kesesinde (sorus) üretilen sporlar çevreye yayılır ve uygun şartlarda çimlenerek ara canlıyı oluşturur. Ara canlıdan üretilen sperm ve yumurtanın birleşmesiyle zigot, zigotun gelişmesiyle de ergin canlı (eğrelti otu) oluşur.

Damarsız Çiçeksiz Bitkiler

Vücutlarında madde iletimini sağlayan borular yoktur. Çoğunluğu su içinde yaşar. Algler, ciğer otları, boynuz otları ve kara yosunları bu gruba girer.

Kara Yosunu: Nemli, az ışık alan yerlerde yaşar. Toprağa veya taşa köksü uzantılarla (rizoit) tutunur. İletim demeti yoktur. Gövdenin uç kısmında spor keseleri bulunur. Döl almaşı ile ürer.

Su Yosunu: Tatlı ve tuzlu suda yaşar. Kök, gövde ve yaprak gibi organlarla, iletim demetleri yoktur. Eşeyli ve eşeysiz olarak ürer.

 

 

Ciğer otu ve kibrit otu diğer damarsız çiçeksiz bitkilerdir.

 

Ana Sayfa