Make your own free website on Tripod.com

BÖLÜ

Dersin adı

Fen Bilgisi

Sınıf

6

Ünitenin Adı/No

CANLININ İÇ YAPISINA YOLCULUK Ünite - 1

Konu

C. Bitkilerin Hücre, Doku Ve Organlardan Oluşan Düzenli Yapısı

5. Bitkilerin Geleceği Meyve ve Tohum

6. Doğada Çiçeksiz Bitkiler de Var

Önerilen Süre

 

BÖLÜM II

 

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

HEDEF: Tohum ve Meyvenin Yapısını Kavrayabilme                                                 DAVRANIŞ:  19. Çiçeğin tohum ve meyveye dönüşümünü şekil, şema ve örnekleriyle açıklar.

20. Çeşitli tohum ve meyvelere örnekler göstererek bitkilerin çevreye yayılmasında tohum ve meyveyle beslenen canlıların rolünü açıklar.                                                       HEDEF: Çiçeksiz Bitkilerin Yapısını Kavrayabilme                                      DAVRANIŞ: 21. Doğada kibrit otu, atkuyruğu, eğrelti otu gibi çiçeksiz bitki örneklerini tanır, farklı özelliklerini tartışır.                                                                                           Atatürk'ün Cumhuriyet ve Demokrasi Anlayışını Kavrayabilme

Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü

Çiçek, Tohum, Meyve

Güvenlik Önlemleri (Varsa):

 

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Soru-Cevap, Buluş, Araştırma, Gösteri,  İnceleme, Deney, Sunu          

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça

* Öğretmen

* Öğrenci

Ders Kitabı, Çiçekli bitki örnekleri, bitki kökü, karanfil bitkisi, mürekkep, mikroskop, mercek, gövde çeşitleri, Kök ve Çiçek Modeli, Poster, CD

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Sözel-Dilsel

Konun anlatılması, kavramların verilmesi

Doğacı

1-Çiçeksiz bitki yetiştirme

( İçi su dolu kavanoz içine taş konularak güneşe bırakılır ve su yosunu oluşması beklenir.)

2 – Doğada çiçeksiz bitkiler nerelerde var?

 

Sosyal-Kişiler Arası

1-Çiçekli ve çiçeksiz bitkilerde nesi var? Oyununun oynanması.(Bir öğrenci dışarı çıkar,sınıf bitkiye ait bir bölümü kararlaştırır,öğrenci içeri çağrılır ve içeri gelen öğrenci “nesi var?”sorusunu sorar.Sınıftan öğrenciler belirledikleri kısımla ilgili açıklama yaparlar ve arkadaşlarının bulmasını sağlarlar.)

2-Bilgi yarışması

3-Grup çalışmaları

 

MantıksalMatematiksel

1-Çiçekli(tohumlu), Çiçeksiz(tohumsuz) Farkının kavratılması

2-Kavram haritası oluşturulması

3-Tohumdan bitkiye gelişim aşamalarının bir düzenle kavratılması.

İçsel-Bireysel

1-çiçek yetiştirilmesi ve bakılması.

2-1-Polen alerjisi olan var mı?

Ne hissediyor?Yazdırılması.

2- Yenilen besinler bitkilerin neresi?Araştırılması.

 

Görsel-Uzaysal

1-Tozlaşma, meyve oluşumu, döllenme ve tohum oluşumu ile ilgili belgesel seyrettirilmesi.

2-Deneylerin ve gözlemlerin yapılması

3-Slayt ve video gösterimi

4-Bilgisayarla sunum yapılması

5- poster incelenmesi

 

 

Müziksel-Ritmik

Evimizdeki çiçeklere isim takilması ve ona güzel duygularımızı anlatan şiir yazılması.

Bedensel-Kinestetik

1-Doğa gezisi düzenlenmesi

2- Çiçek resimlerinin çektirilmesi, resim koplleksiyonu oluşturulması

3- Değişik malzemeler kullanılarak çiçek modelleri yapılması

Ana Sayfa