Make your own free website on Tripod.com

 

BİTKİLER

Kendi besinini kendisi üretebilen çok hücreli canlılara bitki denir.

Bitkilerin karada ve suda yaşayan pek çok türü vardır. Bitkilerin belli başlı özellikleri şunlardır:

·   Yapılarında klorofil bulundurur ve yeşil renklidir.

·   Fotosentez yaparak, besin ve oksijen üretir.

·   Diğer hayvanlar gibi yer değiştiremezler.

·   Hücreleri, selülozdan yapılı hücre duvarlarına sahiptir. 

 

Çiçekli Bitkiler

  Üzerinde çiçek taşıyan bitkilere çiçekli bitkiler denir. Çiçek, bitkilerin üreme organıdır. Çiçekten meyve ve tohum oluşur. Bitkiler âleminin en gelişmiş grubunu çiçekli bitkiler oluşturur.

 

Çiçekli bitkiler dört temel kısımdan oluşur. 

 

 

  

 

Kök

Kök, bitkiyi toprağa bağlayan bitkinin toprak altındaki kısmıdır.  Görevleri:

Kök, ana kök, yan kökler ve emici tüyler olmak üzere 3 kısımdan oluşur.

        Ana kök: Her bitkide bir tane bulunur. Bitkinin toprağa sıkıca bağlanmasını sağlar.

        Yan kökler: Ana kökten yanlara doğru uzanan çok sayıdaki köklerdir. Bitkinin topraktan çıkmasını önler. Yan kökler suyun olduğu yöne doğru ilerleyerek bitkinin suyu almasına yardımcı olur.

        Emici tüyler: Yan köklerin uç kısımlarındaki tüysü yapılardır. Topraktan su ve madensel tuzları emerler. Ayrıca salgıladıkları asitli maddelerle kökün önüne gelen taş, kaya gibi sert engelleri parçalayarak eritirler.

 

Başlıca 3 türlü kök vardır.  1) kazık kök 2) saçak kök 3) depo kök 

 

Kazık Kök: Köklerden biri çok gelişmiş ve uzamıştır. Ana köke bağlı diğer kökler ince ve zayıftır. Domates, biber, fasulye ve ağaçların kökleri kazık kök biçimindedir.

Saçak Kök: Ana kök yerine yan kökler gelişmiştir. Bu yan kökler püskül biçimde toprağa yayılır. Çayırlarda yetişen otlar, buğday, arpa, mısır, soğan gibi bitkilerin kökleri saçak köktür.

Depo Kök: Kimi bitkilerin kökleri besin biriktirir. Şeker pancarı, havuç, turp gibi bitkilerin kökleri depo köktür.

 

Ana Sayfa