Make your own free website on Tripod.com

 

DERS PLÂNI

BÖLÜM I

Dersin adı

Fen Bilgisi

Sınıf

6

Ünitenin Adı/No

CANLININ İÇ YAPISINA YOLCULUK Ünite - 1

Konu

A. En Küçük Olanından En Büyük Olanına Kadar Tüm Canlıların Yapısını Oluşturan Birim: Hücre    

Önerilen Süre

 

BÖLÜM II

 

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

HEDEF:Hücrenin Kısımlarını ve Görevlerini Kavrayabilme                                                                                                                                                                              DAVRANIŞ: 4. Bitki ve hayvan hücrelerinin şeklini çizerek aralarındaki benzerlik ve ayrılıkları fark eder.

5. Hücrenin yapısını şema üzerinde açıklar.

6. Hücreyi çevreleyen yapıyı (hücre zarı) ve işlevlerini açıklar.

7. Sitoplâzmayı ve farklı canlılık olaylarının gerçekleştiği sitoplâzmadaki yapısal  birimleri (organelleri) işlevleriyle tanır.

8. Hücrenin canlılık olaylarını yöneten DNA molekülünün kromozomların yapısında bulunduğunu ve kromozomların genelde çekirdek içinde yer aldığını fark eder.

9. DNA molekülünün çeşitli atomlardan oluştuğunu, bunların oluşturduğu moleküllerin çok atomlu büyük moleküller olduğunu (DNA’nın ayrıntılı yapısına girmeden) belirtir.

10. Cansızların yapısındaki atom ve moleküller arasındaki düzenin canlıların yapısındaki atom ve moleküller arasındaki düzenden çok daha basit olduğunu fark eder.  11. Hücrenin yapısını oluşturan birimlerin çok atomlu büyük moleküller (organik) olduğunu fark eder.

Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü

Hücre, çekirdek, sitoplâzma, zar, endoplâzmik retikulum, koful, klorofil, lizozom, ribozom

Güvenlik Önlemleri (Varsa):

 

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Soru-cevap, buluş, araştırma, gösteri, inceleme, deney, problem çözme, sunu

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça

* Öğretmen

* Öğrenci

Ders Kitabı, Mikroskop, lam, lamel, sogan zarı, lanset, kolonya, pamuk, Hücre modeli, poster, CD, Slayt, Tepegöz

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Sözel-Dilsel

1- Konun anlatımı, kavramlarınm açıklanması

2-Şiir yazma ( organeller, yapıların özellik ve görevleri)

3- Kavramlardan senaryo yazma veya yazdırma.

4- Bulmaca, soru hazırlanması

5- Kompozisyonların Türkçe dersi ile işbirliği içinde yazılması

 

Doğacı

1-Organellerin doğadaki benzer noktaları

-Yollar=E.retikulum

-Güneş=Mitokondri

- Beyin=Çekirdek gibi.

Sosyal-Kişiler Arası

1- Hücreyi bir devlete benzetip organelleri kişileştirme şeklinde drama yazılması vebunun  oyun şeklinde oynanaması

2- Bilgi yarışması

3- Grup çalışmaları

4- Bitki ve hayvan hücresinde “Nesi var?” oyununun oynanması.

MantıksalMatematiksel

1- Hücre örnekleri ile farklı hücre tiplerini tanımlama

ve karşılaştırma.

2- Kavram haritaları oluşturma

3- Problem ve alışltırma çözme

İçsel-Bireysel

1- Ben hücre olsaydım.......

2- Ben .........organeli olsaydım.........

3- Ben bir yumurta hücresiyim.......

4- Hangi hücresel yapı veya organel olmak isterdin ?Gibi düşünceler oluşturma ve kompozisyon yazdırma.

 

Görsel-Uzaysal

1- Hücre örneği gösterme ( mikroskop ve model üzerinde )

2- Hücrenin kısımlarını gösteren poster oluşturma ve gösterme

3- Slayt izleme, poster incelenmesi

3-Bilgisayardan sunum yapılması

4-Konu  ile ilgili CD, video izlenmesi

5-Hücre modeli çizme

 

Müziksel-Ritmik

1- Konuyla ilgili şiir, şarkı sözü yazma-söyleme

 

Bedensel-Kinestetik

1-Drama ; tek veya çok öğrencilik;değişik canlı ve cansızların kendilerini anlatması

2-Oyun hamuru, iplik, renkli kalem, sünger, köpük vb araçlar kullanarak hücre modeli yaptırma

3-Üç boyutlu hücre modelleri oluşturulması(örnek: buzdolabı poşetleri içerisine jöle, ip, pin pon topu kullanarak)

 

BÖLÜM III

 

Ölçme-Değerlendirme

•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme

   Değerlendirme

•  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme

   Değerlendirme

•  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

İş-teknik / Resim / Bilgisayar

Ana Sayfa