Make your own free website on Tripod.com

DERS PLÂNI

BÖLÜM

Dersin adı

Fen Bilgisi

Sınıf

6

Ünitenin Adı/No

CANLININ İÇ YAPISINA YOLCULUK Ünite - 1

Konu

A.En Küçük Olanından En Büyük Olanına Kadar Tüm Canlıların Yapısını Oluşturan Birim: Hücre    

Önerilen Süre

 

BÖLÜM II

 

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

HEDEF:Hücrenin Kısımlarını ve Görevlerini Kavrayabilme                                                                                                                                                                              DAVRANIŞ: 1. Canlıların temel yapı biriminin ve canlılık olaylarının gerçekleştiği yerin hücre olduğunu fark eder.  2. Mikroskopta soğan zarını gözlemleyerek gözlem sonuçlarını belirtir.

3. Mikroskopta ağız içi epitelini gözlemleyerek gözlem sonuçlarını belirtir.  4. Bitki ve hayvan hücrelerinin şeklini çizerek aralarındaki benzerlik ve ayrılıkları fark eder.

5. Hücrenin yapısını şema üzerinde açıklar.

6. Hücreyi çevreleyen yapıyı (hücre zarı) ve işlevlerini açıklar.

7. Sitoplâzmayı ve farklı canlılık olaylarının gerçekleştiği sitoplâzmadaki yapısal  birimleri (organelleri) işlevleriyle tanır.

Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü

Hücre, çekirdek, sitoplâzma, zar, endoplâzmik retikulum, koful, klorofil, lizozom, ribozom

Güvenlik Önlemleri (Varsa):

 

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Soru-Cevap, Buluş, Araştırma, Gösteri,  İnceleme, Deney

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça

* Öğretmen

* Öğrenci

Ders Kitabı, mikroskop, lam, lamel, sogan zarı, lanset, kolonya, pamuk, hücre modeli, poster, CD, Slayt, Tepegöz

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Sözel-Dilsel

 1- Canlının en küçük yapısı nedir? tarzında sorular sorma

 2- Hücre ilk kez ne zaman gözlendi. Hangi araçla, kim tarafından?

 3- Kavramlardan senaryo yazma veya yazdırma

 

Doğacı

1-Doğada değişik canlıların hücrelerinin araştırılması.

 

Sosyal-Kişiler Arası

1- Drama hazırlanması

( şekil ve görevlerin senaryo halinde gösterimi)

2- Bilgi yarışması

3- Grup çalışmaları

4- Nesi var? oyununun oynanması.(Bir öğrenci dışarı çıkar,sınıf bitkiye ait bir bölümü kararlaştırır,öğrenci içeri çağrılır ve içeri gelen öğrenci “nesi var?”sorusunu sorar.Sınıftan öğrenciler belirledikleri kısımla ilgili açıklama yaparlar ve arkadaşlarının bulmasını sağlarlar.)

 

Mantıksal-Matematiksel

1-Canlı cansız arasındaki farkları buldurma, sınıflandırma.

2- Canlının özelliklerini oluşturma hücreye ulaşma

3- Hücreden organizmaya canlı bütünlüğünü gösterme(Kavram haritaları)

 

İçsel-Bireysel

1-       “Ben bir canlıyım ve cansızlardan……………….farklarım var.” şeklinde kompozisyon yazdırma.

Görsel-Uzaysal

 

1-Sınıfa girerken canlı(kafeste kuş,kaplumbağa gibi) ve cansız(tuğla,taş gibi) nesneleri getirip gösterme.

2-Doğada canlı, cansız benzetmeleri yapma ve tablolaştırma  benzetmelerden yararlanma

3-Bilgisayardan sunum yapılması

4-Konu  ile ilgili CD, video izlenmesi, poster incelenmesi

5-Hücre modeli çizme

 

Müziksel-Ritmik

1-Canlıların genel özellikleriyle ilgili şiir yazdırma ve şarkıya dönüşümü

 

Bedensel-Kinestetik

1-Drama ( tek veya çok öğrencilik;değişik canlıların ve cansızların) ve taklit yaptırma.

Oyun hamuru, iplik, renkli kalem, sünger, köpük vb araçlar kullanarak hücre modeli yaptırma

 

BÖLÜM III

 

Ölçme-Değerlendirme

•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme

   Değerlendirme

•  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme

   Değerlendirme

•  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

İş-teknik / Resim / Bilgisayar

Ana Sayfa