Make your own free website on Tripod.com

Dersin adı

Fen Bilgisi

Sınıf

6

Ünitenin Adı/No

CANLININ İÇ YAPISINA YOLCULUK Ünite - 1

Konu

D. Hayvanlarda Bulunan Dokuları Tanıyalım

 1. Hayvansal Dokuların Görevleri Nelerdir?

 2. Hayvansal Dokuların Görevleriyle Uyumlu Hücre Yapıları Farklı mıdır?

 3. Hayvansal Doku Çeşitleri Nelerdir?

 4. Bitkisel Dokularla Hayvansal Dokuların İşlevsel ve Yapısal Farklılıkları Var mı?

Önerilen Süre

 

BÖLÜM II

 

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

HEDEF: Bitkisel ve Hayvasal Dokuların Arasındaki Farkları Kavrayabilme                                                                               DAVRANIŞ:

13. Bitkisel ve hayvansal dokuların görevleri ile uyumlu yapılarının farklı olduğunu tartışı.                                                                                                 

Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü

Epitel doku, Bağ doku, Kas doku, Sinir doku

Güvenlik Önlemleri (Varsa):

 

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Soru-Cevap, Buluş, Araştırma, Gösteri,  İnceleme, Deney          

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça

* Öğretmen

* Öğrenci

Ders Kitabı, Bitki Örnekleri, Ağaçlardan Elde Edilen Ürünlere Örnekler, Besin Örnekleri

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Sözel-Dilsel

1- Hayvansal dokuların yer ve görevlerinin açıklanması ve kavramların verilmesi

 

Doğacı

1-Hayvansal doku-insan vücudu eşleştirmelerinin yapılması

Salgı doku-mide

Kan doku-dolaşım sistemi gibi.

 

Sosyal-Kişiler Arası

1-Drama hazırlanması

(doku+görevi-senaryo)

2- Bilgi yarışması

3- Grup çalışmaları

4-Nesi var? Oyunu

5- En iyi benim oyunu

( her çocuk bir dokuyu temsil eder, kendisinin en iyi olduğu ifade ve tavırlar ile gösterir, sonunda ise ancak, hep birlikte bir bütün içinde olunca yaşamın mümkün olacağı belirtilir.) oynama.

MantıksalMatematiksel

1-Hücreden dokuya geçiş

2-Kavram haritası hazırlama

3-Buluş yoluyla doku  ve organların tanınması

4-Doku-organ eşleştirmesinin kavranması

5-Dokular arasındaki farkların ( işlevsel) buluş yoluyla kavranması.

İçsel-Bireysel

1-Ben hayvansal dokulardaki şu dokuyum, özelliklerim ...........şudur.

2- Sen hayvanları oluşturan dokulardan hangisi olmak isterdin?Neden?Gibi sorularla düşündürme ve kompozisyon yazdırma.

 

Görsel-Uzaysal

1-Poster kullanılması

2-Resimlerin gösterilmesi

3-Dokuların bulunduğu organların resimlerinin gösterilmesi

4-Konu  ile ilgili CD, video izlenmesi, poster incelenmesi

5-Bilgisayarla sunum yapılması

 

Müziksel-Ritmik

1-Dokular ve görevleri ile ilgili şiir yazma ve şarkı söyleme

 

Bedensel-Kinestetik

1-Değişik malzemeler kullanarak doku ve organ modelleri yapılması

2-Resimleri ve bilgileriyle ilgili doku kavram haritası hazırlanması

 

Ana Sayfa