Make your own free website on Tripod.com

BÖLÜM

Dersin adı

Fen Bilgisi

Sınıf

6

Ünitenin Adı/No

CANLININ İÇ YAPISINA YOLCULUK Ünite - 1

Konu

B. Çok Hücreli Canlılarda Görülen Görevleri İle Uyumlu Yapıdaki Farklı Hücre Grupları: Dokular

Önerilen Süre

 

BÖLÜM II

 

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

HEDEF:Dokuyu ve Bitkisel Dokuyu Karayabilme                                                                           DAVRANIŞ: 12. Çok hücreli canlılarda görevleri ile uyumlu yapıdaki farklı hücre gruplarının dokular olduğunu belirtir.

13. Bitkisel ve hayvansal dokuların görevleri ile uyumlu yapılarının farklı olduğunu tartışır.

14. Bitki örneklerinde bitkilerin hücre, doku ve organlardan oluşan düzenli yapılar olduğunu fark eder.

Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü

Doku, organ, sistem

Güvenlik Önlemleri (Varsa):

 

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Soru-Cevap, Buluş, Araştırma, Gösteri,  İnceleme, Deney

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça

* Öğretmen

* Öğrenci

Ders Kitabı, Çiçek örnekleri, bitkisel doku örnekleri, ağaç gövdeleri, kuru meyve ve kabuklu meyveler, poster, CD, Slayt, Tepegöz

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Sözel-Dilsel

1-Dokuların yer ve görevlerinin özetlenmesi

2-Konudaki kavramlardan hikaye oluşumu

3-En iyi benim

(doku çeşitlerinden bir senaryo oluşumu. Diğerleri olmadan bir şey yapamam sonucuna ulaşılmalı.)

 

Doğacı

1-Doğada gözlem yapma. Değişik bitkiler üzerinde doku örneklerinin kavranması (Farklı bitkilerin panoda toplanması)

3-Dokuların görevleri ile ilgili benzetmeler oluşturma

4-Japon toprağında fasülye yetiştirme

 

Sosyal-Kişiler Arası

1-Drama hazırlanması

(tek tek doku ve görevi şeklinde senaryo hazırlanabilir)

2-- Bilgi yarışması

3- Grup çalışmaları

4-Nesi var? Oyunu.

(dokuların çeşitleri)

 

Mantıksal-Matematiksel

1-Hücreden dokuya geçiş ve kavram haritası hazırlatma

2-Buluş yoluyla bitkide doku ve organların tanınması

3-doku=görev eşleştirmesinin kavranması

4-Dokular arasındaki farkların (işlevlerini)  buluş yoluyla kavranması

5-Alıştırma çözme

 

İçsel-Bireysel

1-Ben yapraktaki temel dokuyum......

2-Sen bitkiyi oluşturan dokulardan hangisi olmak isterdin? Gibi sorularla düşündürme ve kompozisyon yazdırma.

 

Görsel-Uzaysal

 

1-Bitki şekli ( resim, kurutulmuş bitki modeli)

2-Poster kullanımı

3- Mikroskopta doku kesitlerinin gösterilmesi

4-Stomaların açılıp kapanmalarının video kasetleriyle veya mikroskopta gösterilmesi

5-Bitki şekilleri üzerinde dokuları gösterme

6-Bilgisayardan sunum yapılması

7-Konu  ile ilgili CD, video izlenmesi, poster incelenmesi

 

 

Müziksel-Ritmik

1-Doku ve görevleri ile ilgili şiir yazma, şarkıya dönüştürme

 

Bedensel-Kinestetik

1-Doku ve organ modelleri üretilmesi (boyama, yapıştırma, bakliyat ,iplik, oyun hamuru vs. kullanarak)

Ana Sayfa