Make your own free website on Tripod.com

Çiçek

 

   Çiçek, yüksek yapılı bitkilerin üreme organıdır. Çiçeklerde üretilen tohum sayesinde, bitkilerin nesli devam eder.

  Çiçek; çiçek sapı, çanak yapraklar, taç yapraklar, dişi ve erkek organlardan oluşur.

 

a. Çiçek Sapı: Çiçeğin bitki dalına bağlanmasını sağlayan kısımdır.

b. Çanak Yaprak: Çiçeğin yeşil kısmıdır.  Çiçek tomurcukken iç yapıları korur. Fotosentez yapabilir.

c. Çiçek Tablası: Çiçek sapının üst kısmı genişleyerek çiçek tablasını oluşturur. Çiçeğin kısımları çiçek tablasında bulunur.

d. Taç Yaprak: Çiçeğe güzel görünüm veren renkli, parlak kısımdır. Erkek ve dişi organları korur. Böcekleri çiçeğe çekerek tozlaşmaya yardımcı olur.

e. Erkek Organ: Bir sapçık ile bunun ucundaki başçıktan meydana gelir. Çok sayıda bulunur. Başçıkta bulunan polen keselerinde çok sayıda polen (erkek üreme hücresi, sperm) üretilir.

f. Dişi Organ: Çiçeğin ortasında bulunur. Tepecik, dişicik borusu ve yumurtalık olmak üzere üç  kısımdan oluşur. Dişi üreme (yumurta)  hücresi yumurtalıkta gelişir. 

 

 

Tozlaşma ve Döllenme

Çiçekli bitkilerde üremenin gerçekleşmesi  için polen ve yumurta hücresinin bir araya gelmesi gerekir. Tozlaşma: Polen hücrelerinin, rüzgâr, su, böcek ve kuşlar vasıtasıyla, erkek üreme organından, dişi üreme organının tepeciğine taşınmasına tozlaşma denir.

Döllenme: Tepeciğe taşınan polenin içindeki erkek üreme hücresi dişicik borusu içinden yumurtalığa iner. Erkek üreme hücresiyle sperm) dişi üreme hücresi (yumurta) birleşmesine döllenme denir.

 

Ana Sayfa