Make your own free website on Tripod.com

ÇEVRE VE BİTKİ

Dünyada coğrafi ve iklim farklılıklarına bağlı olarak bitki örtülerinde farklılıklar vardır. Bitkilerin büyüyüp gelişebilmesi, topraktaki su miktarına, havada bulunan gazlara, ısı, ışık miktarı gibi faktörlere bağlıdır. Bitkiler, çevre şartlarına göre yayılış gösterir. Bitki türleri gelişip büyüyebildikleri en uygun şartları taşıyan bölgelerde yaşarlar. Yaprakları küçük diken şeklinde olan kaktüs, çöllerde; kavak, söğüt, okaliptüs gibi bitkiler yağışlı bölgelerde; nilüfer ve su yosunu suda yetişmektedir.

 

Bitkilerin Faydaları

·     Bitkiler, fotosentez yaparak besin ve oksijen üretir. Bütün canlılar doğrudan ya da dolaylı olarak  bitkilerin ürettiği besinleri alarak canlılıklarını sürdürürler.

·     Canlılar solunum yaparken bitkilerin ürettiği oksijeni kullanırlar.

·     Bitkilerin tabiattaki karbon, su,  oksijen ve azot çevrimlerinde çok önemli görevleri vardır.

·     Su ve rüzgâr erozyonunu önler.

·     İlâç, giyim, gıda sanayînde kullanılır.

·     Kağıt ve boya yapımında, şeker üretiminde kullanılır.

·     Bitkiler süs olarak da kullanılır.

 

Bitkilerin Korunması

Aşırı ve plansız şehirleşme, sanayileşme, bilinçsiz ağaç kesimi ve orman yangınları sonucu bitki örtüsü yok olmaktadır. Ayrıca çevre kirliliği, asit yağmurları, aşırı gübre ve tarım ilâçları kullanımı bitki örtüsünü olumsuz etkilemektedir. Bitkilerin zarar görmesi, onların ürettiği besinleri kullanan canlılarý da olumsuz etkiler.0

Ana Sayfa