Make your own free website on Tripod.com

Dersin adı

Fen Bilgisi

Sınıf

6

Ünitenin Adı/No

CANLININ İÇ YAPISINA YOLCULUK Ünite - 1

Konu

Ç. Çevre Ve Bitki

 1. Bitkilerin Çevreye ve Tüm Canlılara Kazandırdıkları

 2. Bitkiler Korunmalı

Önerilen Süre

 

BÖLÜM II

 

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

HEDEF:   Bitkilerin Çevreye ve Tüm Canlılara faydalarını Kavrayabilme                

 DAVRANIŞ: 22. Bitkilerin doğal çevreye kazandırdıklarını örneklerle açıklar (toprağın oluşumu ve korunmasında kökün önemi, bitki gövdesinden insanların yararlanma yolları vb.).   23. Bitkilerin su, toprak, hava ve tüm canlılara kazandırdıklarını fark eder. 24. Bitkilere zarar vermeden yararlanmanın önemini ve bunun gerekliliğini açıklar. 25. Değişen çevresel etmenlerin bitkilere nasıl zarar verebileceğini örneklerle açıklar. 26. Zarar gören bitkilerin doğada neden olduğu sonuçları tartışır (orman yangınlarının, ağaçların yok edilmesinin, yağmur ormanlarının azalmasının vb. sonuçları).  27. Doğadaki madde döngüsünde bitkilerin önemini tartışır.  28. Evinde, bahçesinde, yaşadığı çevrede, ormanlarda bitkilerle yaşamanın olumlu etkilerini fark ederek tartışır.                                    

Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü

Bitki, orman, toprak, su, hava

Güvenlik Önlemleri (Varsa):

 

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Soru-Cevap, Buluş, Araştırma, Gösteri,  İnceleme, Deney          

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça

* Öğretmen

* Öğrenci

Ders Kitabı, Bitki Örnekleri, Ağaçlardan Elde Edilen Ürünlere Örnekler, Besin Örnekleri

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Sözel-Dilsel

1-Bitki ve çevre konusunun kavramlarıyla anlatılması

Doğacı

1-Bulunduğumuz bölgede bitki örtüsü ve toprak çeşitlerinden örnekler toplanması ve sergilenmesi.

2-Çevre kuruluşları ile temasa geçip bitkilerin faydalarının ve erezyonun zararlarının kavratılması.

Sosyal-Kişiler Arası

1-“çevre ve bitki” konulu sunular yaptırılması ve grupların yarıştırılması.

2- Bilgi yarışması

3- Grup çalışmaları

Mantıksal-Matematiksel

1-Terimleri kullanarak kavram haritası oluşturma.

İçsel-Bireysel

1-Ben toprak olsaydım………..yetiştirmek isterdim

2-Ben ormanda …………ağacıyım; insanlar bize ……..şeklinde davransalardı çevremiz çok güzel olurdu. Şeklinde düşündürmek ve kompozisyon yazdırmak.

Görsel-Uzaysal

Güzel bitki örtüsü olan ve bitki örtüsü tahrip edilmiş yerlerin posterlerinin gösterilmesi ve gezilmesi.

Müziksel-Ritmik

Çevre konulu şiir ve şiirlerin(müzik zümresinden yararlanarak) bestelenmesi.

Bedensel-Kinestetik

Ağaç dikme kampanyalarına katılma.

Ana Sayfa